Wälikangas Juridik

Wälikangas Juridik tillhandahåller rådgivning inom familjerätt, företagsjuridik och skatterätt. Vidare åtar sig byrån uppdrag som ombud vid förhandlingar och domstolsprocesser samt genomför utbildningar inom det juridiska området.