Juridiska tjänster

Rådgivning

Wälikangas Juridik tillhandahåller juridisk rådgivning till privatpersoner, företag och föreningar. Rådgivningen är inriktad på att tillmötesgå behovet av juridiska lösningar som både är rättsenliga och praktiska. Det är oftast en god idé att få en juridisk bedömning tidigt i ett ärende så att handlingsalternativen blir klarlagda innan man bestämmer sig för hur man vill gå vidare.

Processföring

Wälikangas Juridik agerar som juridiskt ombud och biträde vid myndighetskontakter, förhandlingar och domstolsprocesser. Klientens intresse är alltid i första rummet och en korrekt juridisk hantering sker alltid med utgångspunkt utifrån era önskemål.

Utbildning

Wälikangas Juridik erbjuder praktiskt användbara utbildningar genom skräddarsydda föreläsningar och seminarier.