Juridik för företag och privatpersoner

Företag

Wälikangas Juridik tillhandahåller en bred affärsjuridisk kompetens och upprättar och granskar avtal och ger råd i bolagsrättsliga ärenden samt i arbets- och fastighetsrättsliga frågor. Wälikangas Juridik biträder även vid förhandlingar och tvister samt agerar ombud i domstolsprocesser, inklusive skatteprocesser.

För er som håller på att starta upp företag så lämnar Wälikangas Juridik stöd och rådgivning avseende nödvändiga avtal och myndighetskontakter.

Privatpersoner

Wälikangas Juridik hjälper dig som privatperson inom bl.a. det familje-, arbets- och fastighetsrättsliga området, exempelvis genom att bistå med att upprätta olika juridiska handlingar och agera som ombud i tvister och domstolsprocesser.