Rättsområden

Privatpersoner

Wälikangas Juridik erbjuder privatpersoner hjälp inom bl.a. det familje-, arbets- och fastighetsrättsliga området, exempelvis genom att bistå med att upprätta olika juridiska handlingar och agera som ombud i tvister och domstolsprocesser.

Företag och föreningar

Wälikangas Juridik tillhandahåller en bred juridisk kompetens och upprättar och granskar olika typer av avtal samt ger råd i bolagsrättsliga ärenden. Rådgivningen omfattar även arbets- och fastighetsrättsliga frågor. Wälikangas Juridik biträder även vid förhandlingar och tvister samt agerar ombud i domstolsprocesser, inklusive skatteprocesser.

För er som håller på att starta upp företag så lämnar Wälikangas Juridik stöd och rådgivning avseende nödvändiga avtal, exempelvis aktieägaravtal, samt agerar ombud vid olika myndighetskontakter.

Wälikangas Juridik tillmötesgår även föreningar i behov av juridiska tjänster. Det kan vara bostadsrättsföreningar eller idrottsföreningar som behöver hjälp i olika juridiska frågor.