En modern och oberoende byrå

Om byrån

Wälikangas Juridik är en byrå som bildades för att kunna tillhandahålla juridiska tjänster som enbart tar hänsyn till klientens intressen. Byrån använder sig av effektiva och moderna IT-lösningar som möjliggör uppdrag i hela landet.


Robert Wälikangas

Robert tog sin juristexamen vid Stockholms universitet år 2003 och har mer än 10 års erfarenhet av juridiskt arbete.

Han började arbeta som biträdande jurist vid advokatbyrå, vilket efterföljdes av tjänstgöring vid domstol.

Vidare har Robert haft anställning vid Regeringskansliet där han bl.a. var svensk delegat inom EU och sakkunnig i flera offentliga utredningar.